Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

 Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 Hasło : Niepełnosprawni - kultura fizyczna

 

Artykuły z czasopism
 

1. Bulas Aleksander : Rola pływania w procesie rewalidacji dzieci z wadą słuchu // Lider. - 1998, nr 10, s.    19-20

2. Dąbrowska Anna, Dąbrowski Andrzej : Fair play w sporcie niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 4, s. 153-155

3 . Derbich Jolanta, Laskowska Małgorzata : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niewidzącej jako jeden z warunków dbałości o zdrowie // Lider. - 1999, nr 5, s. 26-29

4. Dybińska Ewa : Nauka pływania dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 28-32

5. Janota, Małgorzata :„Rok 2004 – wychowanie przez sport” : znaczenie ruchu w życiu człowieka niepełnosprawnego / Małgorzata Janota // „Li­der”. – 2004, nr 12, s. 3-6

6. Janusiewicz-Kuder Marlena : Sporty zunifikowane szansą prawdziwej integracji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 110-112

7. Karpińska-Sukiennik Lidia, Filipiak Jarosław : Aktywność ruchowa - jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie // Lider. - 2005, nr 4, s. 21

8. Kikolski Waldemar : Sport niepełnosprawnych - wyczyn czy rehabilitacja? // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 7/8, s. 28-30

9. Klimek Andrzej. T., Fraczek B. : Wydolność fizyczna niepełnosprawnych intelektualnie narciarzy biegowych i prozdrowotne efekty uprawiania przez nich sportu // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2004, nr 3, s. [239]-244

10. Kosmola A., Nowicki M. : Nauczanie pływania dzieci niewidomych w wieku 7-10 lat // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2001, t.45, nr 1, s. 5-15

11. Krzemińska Agnieszka : Pierwsza Olimpiada Sportowa dla Dzieci Niepełnosprawnych w Częstochowie // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 120

12. Ligaj Leszek, Podleżyńska Dorota : Kultura fizyczna w funkcjonowaniu osób upośledzonych umysłowo // Lider. - 2003, nr 3, s. 19-21

13. Maniak Monika : Narciarstwo niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 5, dod. s. 102-108

14. Marchewka Anna : Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 1/2, s. 14-16

15. Marchewka Anna, Schmidt Olga : Cechy indywidualne a sprawność fizyczna osób umysłowo upośledzonych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 98-103

16. Maszczak Tadeusz : Sport powszechny jako globalne wyzwanie integracyjne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 12, s. 22-26

17. Maszczak Tadeusz : Rola aktywności ruchowej w pomnażaniu szans życiowych osób niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1997, nr 1/2, s. 225-232

18. Piskorz C., Klimek-Piskorz K. : Edukacyjne i terapeutyczne walory żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2000, nr 1, s. 101-108

19. Ploch Leszek : Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 239-246

 20. Poznecka Wanda : Program aktywności motorycznej dla osób głęboko upośledzonych // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 90-93

21. Pyrka - Majerkiewicz Małgorzata : Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 138-148

22. Rolewicz Marek : Zajęcia z pływania w ramach olimpiad specjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 87-91

23. Smoleń Andrzej : Tradycja, teraźniejszość i przyszłość ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 9/10, s. 29-32

24. Sobiecka Joanna : Sport niepełnosprawnych jako czynnik utrwalający efekty leczenia usprawniania // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2001, nr 1, s. 41-63

25. Sobiecka Joanna : Problemy głuchych sportowców // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 12, s. 28-31

26. Ślężyński Jan : Kongres : "Sport szansą życia niepełnosprawnych" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 3, s. 126-128

27. Ślężyński Jan : Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 2, s. 73-74

28. Ślężyński Jan : Żeglarskie przygody niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 3, s. 129-131

29. Wybraniec - Lewicka Barbara : Współczesny sport osób niepełnosprawnych z perspektywy wartości olimpizmu // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 1/2, s. 6-8

30. Ziemilska Anna : Problemy integracji osób niepełnosprawnych przez sport // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1997, nr 1/2, s. 370-372