Smaller Default Larger

 

Akt prawny

Źródło

 

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

 

 Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

 

Dz.U. 2013 poz. 393

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2017 poz. 59 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

 Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

 Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814

 

 

Niezbędne akty prawne można znaleźć na stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/