Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :
 

Kapuściński Ryszard : Cesarz. Wyd. 3. Warszawa :  "Czytelnik", 1982. ISBN 83-07-00156-0

Krasiński Zygmunt : Nie-boska komedia. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

Mrożek Sławomir : Tango. Wyd. 9. Warszawa : Noir sur Blanc, 2009. ISBN 978-83-7392-284-6

Orwell George : Folwark zwierzęcy. Wyd. 3. Warszawa : Alfa, 1989. ISBN 83-7001-315-5

Witkiewicz Stanisław Ignacy : W małym dworku. Szewcy. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. ISBN 83-06-01593-2

Żeromski Stefan : Przedwiośnie. Wyd. 17.  Warszawa : "Czytelnik", 1980. ISBN 83-07-00345-8

 

Literatura przedmiotu :

 

Borowska Anna : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Toruń :  Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-402-8

Farent Teodor : "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-70-0

Gradkowski  Henryk :  Rewolucja i jej skutki, czyli o Folwarku zwierzęcym George'a Orwella. „ Język Polski w Szkole Średniej” 1993/1994, nr 2, s. 19-27

Hutnikiewicz  Artur : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

Lementowicz Urszula : "Folwark zwierzęcy" George'a Orwella.Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003.ISBN 83-86581-23-9

Makowski  Stanisław : "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

Michałowski Henryk : Krótkie dzieje ważnego tematu i historia pewnego pocisku [O polskiej literaturze rewolucyjnej]. „Polonistyka” 1988, nr 8, s. 579-588

Olejnik Joanna : "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Toruń : Literat, 2007. ISBN 978-83-7527-057-0

Osmoła Józef : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Lublin :  Biblioteka Wysyłkowa,  2008. ISBN 978-8386581-16-0

Polańczyk Danuta :  "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Lublin :  Biblioteka Wysyłkowa,  2003. ISBN 83-86581-10-7

Rewolucja // W : Słownik  motywów literackich / Dorota Nosowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2004. ISBN 83-7266-314-9, s. 406-413

Rewolucja  //  W : Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski : Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0, s. 334-338

Rewolucja  a literatura // W: Słownik  literatury polskiej XX wieku. Red. Alina Brodzka. Wrocław: Ossolineum, 1993.ISBN 83-04-03942-7, s. 947-957

Skibicka Anna : "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Toruń : Wydawnictwo LIterat, 2007. ISBN 978-83-7527-013-6

Stępień  Marian : Polska lewica literacka.  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.  Rozdz.: Rewolucja i rewolucjonista w prozie. ISBN 83-01-04877-8, s. 117-148

Szypowska Irena : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. ISBN 83-02-05028-8

"Tango" Sławomira Mrożka. Oprac. zespół red. Toruń :  Wydaw. Edukacyjne Literat,  2008. ISBN 978-83-7527-102-7

Wilczycka Danuta : Tango Sławomira Mrożka. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-76-4

Zakrzewski  Bogdan: "Palen dla Cara". O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław : Ossolineum, 1979. ISBN 83-04-00196-9