Smaller Default Larger

Uncategorised

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE )ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu” jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49. Inspektorem danych w ww. bibliotece jest Pani Aleksandra Węsek – Jankowska, tel. 23 672 35 81, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie „Przyłapani na czytaniu”.

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do realizacji zadania tj. zgłoszenia udziału w konkursie.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie będzie stosowane profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej zadania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu wycofania tej zgody. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z przypadającym 5 listopada Światowym Dniem Postaci z Bajek, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów, Anna Mieszkowska odwiedziła grupę „Pszczółek” w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Ciechanowie.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego omówienia charakterystycznych cech bajek. Dzieci odpowiadały również na zagadki dotyczące bajkowych bohaterów.

W trakcie zajęć prowadząca przeczytała dzieciom bajkę terapeutyczną autorstwa Ryszarda Cebuli pt. Porządeczek i Bałaganiak z książki Bajkoterapia czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Bajki-pomagajki zawarte w tej książce opowiadają mądrze o konkretnych dziecięcych problemach, z którymi dzieci borykają się w codziennym życiu.

Przedszkolaki z wielką uwagą wysłuchały historii o rodzeństwie, które miało ogromny problem z utrzymaniem porządku w swoim otoczeniu. Dopóki Skrzacik Porządeczek, „pomagał” Kasi i Bartkowie posprzątać w nocy pokój, wszystko było w porządku. Niestety po jego wyjeździe do Mamy  u dzieci zagościł Bałaganiak. Mali bohaterowie nie mogli zapanować nad bałaganem w swoim pokoju. Na szczęście pojawiła się ukochana Babcia i cała historia zakończyła się dobrze. Rodzeństwo nauczyło się dbać o porządek a Bałaganiak zniknął. Po przeczytaniu bajki prowadząca porozmawiała z dziećmi o sprzątaniu, o emocjach jakie budzi w nich porządek i bałagan. Dzieci obiecały, że będą dbać o porządek w swoim otoczeniu. Zajęcia zakończyły się wykonaniem przez dzieci rysunków Bałaganiaka, z których powstanie wystawka w Bibliotece Pedagogicznej.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
ul 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów
tel. 23) 672-33-77

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DYREKTOR tel. (23) 672-33-77 wew. 24


Grażyna Brzezińska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW tel. (23) 672-33-77 wew. 21


Wypożyczalnia:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik wydziału: Małgorzata Komor
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Adriana Karwowska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Wioletta Gałązka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW tel. (23) 672-33-77 wew. 23 


Kierownik wydziału: Bożena Lewandowska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mirosława Ostrowska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


WYDZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY tel. (23) 672-33-77 wew. 25


Agnieszka Kołodziejska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monika Biedrzycka-Gładka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWY tel. (23) 672-33-77 wew. 22 


Główny Księgowy: Iwona Muszyńska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teresa Ogrodzińska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katarzyna Walecka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grzegorz Tyburski
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH tel. (23) 672-33-77 


Aleksandra Węsek - Jankowska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.