Smaller Default Larger

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49 , 06-400 Ciechanów; tel. 23/672-33-77, zwana dalej Organizatorem.

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych – mieszkańców powiatu ciechanowskiego.
  2. Konkurs organizowany jest w terminie od 12.07.2021r. – 31.08.2021r.
  3. Uczestnicy konkursu przesyłają fotografie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej biblioteki. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 fotografie w formacie JPG.
  4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na zdjęciu.
  5. Oceny fotografii oraz wyłonienia Zwycięzców dokona komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli organizatora.
  6. Kryteriami wyboru zwycięzkich prac będą: wartość estetyczna, jakość wykonanego zdjęcia, pomysł, oryginalność . Wybór zwycięzcy będzie subiektywną oceną Komisji Konkursowej Organizatora.
  7. Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 08.09.2021 r., a jego laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.
  9. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.