Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy

Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych
11 of 11