Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych

Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych

Determinaty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy
10 of 11