Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Uzależnieni i bezrobotni

Uzależnieni i bezrobotni

W książce poruszane są następujące tematy:

 • Uzależnieni i bezrobotni. Etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi
 • Praca socjalna we współczesnej kulturze i cywilizacji a zjawisko konsumpcjonizmu
 • Podstawowe uwarunkowania Zespołu Zakupów Nieplanowanych w wymiarze problemów etyczno-zawodowych pracy socjalnej
 • Merchandising, media a Zespół Zakupów Nieplanowanych w kontekście pracy socjalnej
 • Dylematy moralno-zawodowe w pracy z alkoholikami
 • Dylematy moralno-zawodowe w pracy z narkomanami
 • Dylematy moralno-zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi od nikotyny
 • Dylematy moralno-zawodowe w pracy z uzależnionymi od hazardu
 • Dylematy moralno-zawodowe w terapii osób uzależnionych od pracy
 • Dylematy moralno-zawodowe w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania
 • Dylematy etyczno-zawodowe w terapii osób bezrobotnych
 • Tajemnica zawodowa w pracy terapeutycznej i socjalnej
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia
5 of 11