Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu

Teoretyczne aspekty długookresowego bezrobocia
Podstawy profilowania bezrobotnych
Podejścia do profilowania bezrobotnych w wybranych krajach OECD
Metodologia reprezentacyjnego badania możliwości wykorzystania systemu profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy
Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia na lokalnym rynku pracy

Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka. Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
3 of 11