Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Auschwitz - pamięć dla przyszłości

Auschwitz - pamięć dla przyszłości

Pakiet edukacyjny „Auschwitz – pamięć dla przyszłości” przygotowany został wspólnie przez Biuro Edukacji Publicznej IPN i Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Publikacja przedstawia pięcioletnią tragiczną historię KL Auschwitz – od momentu utworzenia do wyzwolenia.
Pakiet podzielony jest na dwie części: materiały dla nauczyciela i dla ucznia. Materiały dla ucznia obejmują esej omawiający powstanie i funkcjonowanie obozu, słownik pojęć, biogramy, tablicę synchronistyczną i różnorodny materiał źródłowy: fragmenty wspomnień i relacji ofiar i oprawców, dokumenty oraz zdjęcia.
W części dla nauczyciela znalazły się trzy scenariusze lekcji, sporządzone na podstawie wyboru źródeł. W scenariuszach przeznaczonych na lekcje języka polskiego proponuje się wykorzystanie dramy, a jeden z nich można traktować jako podsumowanie zwiedzania muzeum Auschwitz. Bogaty materiał źródłowy daje ponadto nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji według własnych pomysłów. Pakiet zawiera także propozycje esejów i bibliografię pozwalającą poszerzyć wiedzę na temat obozu.
Pakiet przeznaczony jest zasadniczo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, większość materiałów można jednak, przy odpowiednim omówieniu, wykorzystać na poziomie gimnazjalnym.
Dla zainteresowanych nauczycieli prowadzone będą kursy doskonalenia zawodowego związane z omawianą w pakiecie problematyką.

Zrozumieć zagładę
10 of 10