Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Zagłada żydów polskich w czasie II wojny światowej

Zagłada żydów polskich w czasie II wojny światowej

Prezentowany pakiet ma pomóc nauczycielom w przekazywaniu, a uczniom w przyswojeniu wiedzy o niewyobrażalnym mordzie blisko 6 mln europejskich Żydów, w tym 3,5 mln Żydów polskich. Służyć ma również ciągłemu kształtowaniu żywej pamięci o tych wydarzeniach, przede wszystkim o ofiarach, ich cierpieniu i śmierci, a także odwadze i determinacji tych, którzy przeżyli. Ma przypominać o sprawcach, ich ideologii i postawach, często pełnych nienawiści i pogardy dla życia, ale też o zachowaniach przez Hannah Arendt nazywanych „banalizacją zła”. Wreszcie ma pokazać zachowania i postawy świadków Shoah, których zróżnicowanie najlepiej pokazują zapiski doktora Zygmunta Klukowskiego ze Szczebrzeszyna. Pamięć o ofiarach powinna mieć wymiar uniwersalny i ogólnoludzki – Zagłada stanowiła przecież pogwałcenie powszechnie przyjętych zasad i zamach na ludzkość, ale też lokalny – Shoah to również śmierć „moich sąsiadów”. Pakiet dzieli się na dwie części: materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela. Materiały dla ucznia obejmują esej omawiający przyczyny, poszczególne etapy i bilans Zagłady oraz słownik pojęć, biogramy, tablicę synchronistyczną, materiał źródłowy i fragmenty opracowań najwybitniejszych badaczy Shoah. Niektóre teksty i zdjęcia na załączonych planszach porażają swoją wymową, ale zamieszczono je celowo, gdyż tragizm i okrucieństwo wydarzeń stanowiły nieodłączny element Zagłady – tak po prostu było.

Oświęcim. Hitlerowski obóz masowej zagłady Zrozumieć zagładę
8 of 10