Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Czas przestał dla mnie istnieć...

Czas przestał dla mnie istnieć...

Jeżeli w „normalnym" codziennym biegu czasu, czasu pokoju dane jest nam poczucie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, to sytuacja wyjątkowa — okres wojny, okupacji, zmieniając wszelkie reguły życia, zmienia także poczucie czasu. Stwierdzenie to, banalne w swojej oczywistości, staje się ciekawsze, gdy zastanowić się nad kierunkami tych zmian i nad ich konsekwencjami. Zanalizuję w tym kontekście sytuację w getcie warszawskim w latach 1940—1943. Tam, w ograniczonej przestrzeni, w dramatycznej sytuacji, doświadczanie czasu było wyjątkowe.

Dlaczego należy uczyć o Holokauście?
1 of 10