Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Media globalne

Media globalne

Media globalne stanowią całościowy i aktualny przegląd zagadnień związanych z produkcją i odbiorem mediów na całym świecie. Poruszane w książce zagadnienia obejmują:

  • historyczny rozwój nowych mediów oraz zmiany, jakie nastąpiły w sektorze mediów za sprawą globalizacji;
  • różnice pomiędzy funkcjonowaniem usług medialnych na poszczególnych rynkachregionalnych i narodowych;
  • sposoby adaptacji na świecie takich programów, jak Big Brother czy Milionerzy, oraz czynniki lingwistyczne i kulturowe wpływające na odbiór formatów tych programów;
  • zakres i funcjonowanie regulacji dotyczących globalnych organizacji medialnych.

Terry Flew prezentuje teorie na temat globalizacji na tle nowych, interdyscyplinarnych perspektyw naukowych.

John Sinclair, Uniwersytet w Melbourne

 

Media a wyzwania XXI wieku
10 of 10