Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Media a wyzwania XXI wieku

Media a wyzwania XXI wieku

  Autorzy zaprezentowali na kartach książki rozważania na temat pełnienia zawodu dziennikarza dzisiaj i w przyszłości. Dlatego właśnie osobom realizującym ten zawód z pewnością przydadzą się wskazania dotyczące praktycznej sfery ich działania. Dowiedzą się one na przykład jak zwiększyć skuteczność swojego przekazu, zainteresować odbiorcę, sprawić, iż będzie on zainteresowany właśnie naszym materiałem, a nie innymi, w jaki sposób utrzymać się wśród znacznej konkurencji, która nie śpi i inne. Zwłaszcza interesujące są wskazówki związane z budowaniem segmentu własnych odbiorców oraz dostosowywaniem do niego własnego przekazu.

Media - przyjaciel czy wróg dziecka? Media globalne
9 of 10