Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Media - przyjaciel czy wróg dziecka?

Media - przyjaciel czy wróg dziecka?

Publikacja przedstawia wpływ mediów na rozwój i zachowanie dziecka w wieku 3-6 lat (okres przedszkolny i zerówka). Jest przewodnikiem po świecie reklam, gier komputerowych oraz programów telewizyjnych i radiowych, charakteryzującym ich wpływ na rozwój i samopoczucie małego odbiorcy.
Ważną częścią książki jest program profilaktyczny dla dzieci i rodziców, będący propozycją alternatywnych środków służących zabawie, nauczaniu i wychowaniu w oparciu o umiejętne korzystanie z mediów (scenariusze zajęć i spotkań, propozycje prelekcji, listów).
Książka dla: dyrektorów i wychowawców w przedszkolach oraz szkołach podstawowych z zerówką, pedagogów, studentów pedagogiki, studentów edukacji medialnej, rodziców i innych osób opiekujących się dziećmi.

Literatura i media po 1989 roku Media a wyzwania XXI wieku
8 of 10