Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Historia mediów

Historia mediów

Książka ta jest historią komunikowania się ludzi między sobą w zmieniającym się świecie, a od starożytności - również, a może głównie - o historii powstających i rozwijających się mediów i dziennikarstwa. Każdy kolejny rozdział jest jakby odrębnym artykułem poświęconym jakiemuś jednemu tematowi.
Dr Zbigniew Bajka - medioznawca "dwunożny" - historyk i socjolog po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, prasoznawca z tytułem doktora Uniwersytetu Warszawskiego. Z jednej strony badacz rynku mediów i ekpert, często komentujący - w prasie, radiu, telewizji i internecie - wydarzenia i problemy z tym rynkiem związane, z drugiej - wykładowca historii komunikowania, zajmujący się także dziejami reklamy.

Oddziaływanie mass mediów Literatura i media po 1989 roku
6 of 10