Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Medioznawstwo

Medioznawstwo

Książka stanowi obszerne i przystępne wprowadzenie do zagadnień medioznawstwa. Podręcznik, autorstwa dwóch bardzo doświadczonych wykładowców, poświęcony jest medialnym tekstom, instytucjom oraz relacjom media-odbiorcy.
Autorzy proponują wiele różnorodnych narzędzi służących do analizy tekstu, które studenci mogą wykorzystać do odczytywania różnych treści medialnych. Omawiają pracę instytucji tworzących teksty dla mediów oraz przedstawiają podejście krytyczne, pozwalające lepiej zrozumieć przemysł medialny.
Prezentują także niektóre spośród najważniejszych debat dotyczących instytucji medialnych. W części poświęconej odbiorcom książka przybliża wiele rozmaitych koncepcji audytorów medialnych oraz dyskusji na temat mediów i ich konsumpcji.

Media w Polsce Oddziaływanie mass mediów
4 of 10