Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Media masowe. Władza, rozrywka i biznes

Media masowe. Władza, rozrywka i biznes

Książka przedstawia szeroki i usystematyzowany przegląd aktualnego stanu wiedzy o funkcjonowaniu mediów masowych w demokracji liberalnej i gospodarce rynkowej. Media masowe rozpatrywane są pod kątem ich rosnącej roli w rozwiniętym systemie społecznym, tzn. jako pośrednicy w komunikacji między instytucjami systemu i resztą społeczeństwa oraz jako producenci i dostawcy kultury popularnej.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów dziennikarstwa, komunikacji społecznej, public relations, reklamy, kulturoznawstwa, socjologii społecznej, oraz wszystkich innych interesujących się tą tematyką.

Media i komunikowanie masowe Media w Polsce
2 of 10