Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Media w Polsce

Media w Polsce

Niniejsza publikacja jest próbą przybliżenia czytelnikowi niektórych problemów związanych z działalnością mediów w Polsce po roku 1989.

Media masowe. Władza, rozrywka i biznes Medioznawstwo
3 of 10