Dzień Judaizmu

Wojna i przemoc w religiach świata

Wojna i przemoc w religiach świata

Autorzy sześciu opracowań zawartych w publikacji starają się z perspektywy doktryny, historii i kulturowych doświadczeń pięciu najważniejszych religii świata odpowiedzieć na kluczowe pytania, jakie zadaje sobie ludzkość: Czy może istnieć międzyreligijny dialog, bez zawłaszczania sobie prawa do prawdy? Czy wojna i przemoc wpisane są w kanony wiary poszczególnych wyznań, a może są jedynie ich błędną interpretacją? Czy jakakolwiek religia lub etos może powstrzymać falę agresji i przemocy, czy też zło jest dominującą cechą ludzkiej natury, której nie sposób zapobiec.

Społeczność żydowska Mazowsza w XIX - XX wieku Wprowadzenie do tradycji i myśli żydowskiej
5 of 8