Dzień Judaizmu

Judaizm

Judaizm

Książka przybliża jedną z wielkich religii świata judaizm. Autor, członek wspólnoty monastycznej, mieszkający w Jerozolimie, świetny znawca dziejów judaizmu, krok po kroku w sposób nadzwyczaj przystępny wprowadza Czytelnika w skomplikowany świat judaizmu. Książka niezwykle przydatna dla wszystkich, którzy chcą poznać historię tej religii, jej zwyczaje i obowiązki, przebogatą symbolikę i terminologię.

Judaizm. Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii
2 of 8