Smaller Default Larger

              W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ciechanowie podczas tegorocznej akcji „Ferii z Poradnią”, w czwartek 13 lutego 2020 roku, zostały przeprowadzone zajęcia „Od przeszłości do współczesności”, które wspólnie z pracownikami poradni poprowadziły Małgorzata Komor oraz Wioletta Gałązka z Wydziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

              Pierwsza część zajęć przebiegała pod hasłem „W starym kinie…” . Przy użyciu rzutnika Ania dzieci miały możliwość przekonać się, jak wyglądała domowa rozrywka w czasach, gdy nie było jeszcze konsoli do gier ani kina domowego. Następnie dzieci sprawdziły swoją wiedzę, rozwiązując quizy i zadania do oglądanej bajki. Drugą część spotkania wypełniła zabawa na magicznym dywanie, podczas której dzieci wykazały się umiejętnością logicznego myślenia oraz niezwykłą kreatywnością.
Wykorzystane pomoce dydaktyczne pomogły spotkać się przeszłości ze współczesnością.