Smaller Default Larger

  20 stycznia 2020 roku   Wioletta Gałązka - pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie -wzięła udział w uroczystości pasowania na czytelnika w Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.   Spotkanie zorganizowała i poprowadziła p. Jolanta Biblińska nauczyciel-bibliotekarz. Grono czytelników szkolnej biblioteki powiększyło się o uczniów z klas pierwszych, dla których wystąpili koledzy i koleżanki ze starszych klas. Po części artystycznej pierwszaki wysłuchały pogadanki na temat korzyści płynących z czytania książek. Wyznaczeni uczniowie, bardzo szybko wypełniali puste miejsca na przygotowanym plakacie z hasłem „Dlaczego warto czytać książki?”. Na zakończenie dzieci złożyły ślubowanie, stając się pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki.