Smaller Default Larger

W ramach obchodów Tygodnia Biblioteka Anna Mieszkowska z Wydziału Udostępniania Zbiorów przeprowadziła 11 maja 2018 roku dwa spotkania w klasach pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Tematem zajęć brzmiał „Internet bez hejtu” a związany był z kierunkiem polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym, a mianowicie „Bezpieczeństwem w Internecie” Coraz częściej publicznie dzielimy się prywatnymi i osobistymi treściami a Internet jest nieodłączną częścią naszej codzienności. Niestety sieć to miejsce, gdzie może nas spotkać wiele aktów przemoc. Głównym celem tych zajęć było zatem zwrócenie uwagi uczniów na bezpieczne korzystanie z Internetu. Jednym z zadań uczestników spotkania było rozszyfrowanie grafik, które przedstawiały przykłady zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu. Uczniowie, pracując w grupach, omówili charakterystyczne cechy tych zagrożeń. Spośród wszystkich przedstawionych niebezpieczeństw, zjawisko cyberprzemocy przeważnie dotyczy przemocy rówieśniczej. To znaczy, że jego sprawcami i ofiarami jest najczęściej młodzież. Jednym z przejawów cyberprzemocy jest pojęcie hejtu, mowy nienawiści. Uczestnicy spotkania poznali metody radzenia sobie z internetowym hejtem. Pracując w grupach młodzież bardzo angażowała się na zajęciach, dzieląc się z resztą klasy swoimi spostrzeżeniami i wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Na zakończenie spotkania uczniowie przygotowali 10 najważniejszych zasad korzystania z Internetu.