Smaller Default Larger

Realizując kierunek polityki oświatowej państwa ,,Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych’’ ustalony przez MEN na rok szkolny 2016/2017, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie: Agnieszka Kołodziejska – Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Anna Mieszkowska – Wydział Udostępniania Zbiorów, przeprowadziły cykl 7 lekcji z klasami pierwszymi w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Lekcje pt. ,,Przytul hejtera’’ oraz ,,Jak reagować na cyberprzemoc?’’ odbyły się w listopadzie 2017 roku.

Lekcję pt. ,,Przytul hejtera’’ poprowadziła Agnieszka Kołodziejska. Celem spotkania było uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z pojęciami hejtu, mowy nienawiści oraz poznali metody radzenia sobie z internetowym hejtem. Pracując w grupach młodzież bardzo angażowała się na zajęciach, dzieląc się z resztą klasy swoimi spostrzeżeniami i wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z Internetu

Lekcję pt. „Jak reagować na cyberprzemoc?” poprowadziła Anna Mieszkowska. Coraz częściej publicznie dzielimy się prywatnymi i osobistymi treściami a Internet jest nieodłączną częścią naszej codzienności. Niestety sieć to miejsce, gdzie może nas spotkać wiele aktów przemoc. Głównym celem tych zajęć było zatem zwrócenie uwagi uczniów na bezpieczne korzystanie z Internetu. Jednym z zadań uczestników spotkania było rozszyfrowanie grafik, które przedstawiały przykłady zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu. Uczniowie, pracując w grupach, omówili charakterystyczne cechy tych zagrożeń. Spośród wszystkich przedstawionych niebezpieczeństw, zjawisko cyberprzemocy przeważnie dotyczy przemocy rówieśniczej. To znaczy, że jego sprawcami i ofiarami jest najczęściej młodzież. Na zakończenie spotkania uczniowie przygotowali 10 najważniejszych zasad korzystania z Internetu.

Wyżej omówione lekcje były również realizowane w ramach Projektu „Wspierania tworzenia szkół ćwiczeń” organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie pełni funkcję instytucji wspierającej I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie, będące pilotażową ,,Szkołą Ćwiczeń’’ na północnym Mazowszu.

Oprac. A. Kołodziejska i A. Mieszkowska