Smaller Default Larger

         Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie kolejny raz włączyła się w akcję Narodowego Czytania, które odbyło się 19 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie.

Anna Mieszkowska, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów, do wspólnego czytania fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, zaprosiła uczniów klas trzecich wraz z wychowawcami. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Panią Moniką Iwańską, nauczycielem bibliotekarzem szkolnym. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, która tańczy również w Ludowym Zespole Artystycznym CIECHANÓW.

Uczniowie wysłuchali fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego z wielkim zaciekawieniem. I jak na prawdziwym weselu były również tańce. Pani Małgorzata, ubrana w strój ludowy zaprosiła uczniów do nauki krakowiaka – polskiego narodowego tańca. Wspólna nauka wywołała dużo radości i uśmiechu wśród dzieci.

Zajęcia zakończyły się wykonaniem przez uczniów prac plastycznych obrazujących fragmenty przeczytanego dzieła. Prace będzie można obejrzeć na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.