Smaller Default Larger

Realizując kierunki polityki oświatowej państwa ustalone przez MEN na rok szkolny 2016/2017 pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie: Małgorzata Komor - Wydział Udostępniania i Mirosława Ostrowska - Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, przeprowadziły 26 maja 2017 r. zajęcia w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Ciechanowie na temat tolerancji.