Smaller Default Larger

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie popularyzując Rok  Henryka Sienkiewicza oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w grudniu 2016 roku  nawiązała  współpracę  ze Szkołą Podstawową numer 5 w Ciechanowie. Pracownik Wydziału Informacyjno –Bibliograficznego, Agnieszka Kołodziejska, poprowadziła 4 lekcje z uczniami klas 5 pt.: ,,Śladami wędrówki Stasia i Nel – czyli quizy i krzyżówki z bohaterami ,,W pustyni i w puszczy’’ Henryka Sienkiewicza’’.

Cykl lekcji dotyczył postaci Henryka Sienkiewicza – noblisty i wielkiego pisarza oraz powieści ,,W pustyni i w puszczy’’, z którą uczniowie zapoznali się, gdyż znajduje się ona w kanonie lektur dla klas 5 Szkoły Podstawowej.

Na spotkaniu zapoznano uczniów z biografią pisarza, zaprezentowaną w programie PREZI, która wzbogacona była w zdjęcia i fotografie Sienkiewicza. Uczniowie zaznajomili się również z platformą Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie  oraz z kursem dotyczącym noblisty :,,Henryk Sienkiewicz- życie i twórczość noblisty’’. Z zainteresowaniem słuchali i przyswajali informacje o twórczości nowelistycznej Sienkiewicza, ,,Trylogii’’,  o  ekranizacjach jego dzieł oraz licznych podróżach pisarza.

Na koniec spotkania piątoklasiści mogli pochwalić się wiedzą na temat lektury, wspólnie rozwiązując krzyżówki, quizy w aplikacji LearningApps. Najbardziej  zachwyceni byli grą ,,Milionerzy’’. Celem spotkania było również upowszechnianie i popularyzacja wykorzystania TIK – u na lekcji w rozbudzaniu czytelniczych zainteresowań uczniów – pasji czytania i miłości do książek. 

Plakat multimedialny w aplikacji Glogster prezentujący cykl spotkań : http://agnieszka10.edu.glogster.com/sienkiewicz-na-stron