Smaller Default Larger

W październiku w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbył się cykl lekcji tematycznych w formie pokazów multimedialnych na temat bibliografii załącznikowej. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie zapoznali się z metodyką przygotowania własnej prezentacji maturalnej. Uzupełnieniem wykładu były ćwiczenia w prawidłowym sporządzaniu bibliografii załącznikowej i opisu bibliograficznego różnego rodzaju wydawnictw. Zajęcia prowadziła Mirosława Ostrowska (Dział Informacyjno-Bibliograficzny) i Małgorzata Komor (Dział udostępniania Zbiorów).