Smaller Default Larger

      W ramch wspomagania szkół i placówek oświatowych Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie uczestniczyła w konferencji " Zrozumieć autyzm– dylematy edukacji włączającej, praktyczne aspekty terapii”, zorganizowanej przez MSCDN w Ciechanowie, która odbyła się 30 września 2021 roku. Dzięki wsparciu merytorycznemu naszej placówki, uczestnicy konferencji oprócz nabywania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz dyskusji mogli obejrzeć dostępne w Bibliotece książki dotyczące tematyki autyzmu oraz Zespołu Aspergera.