Smaller Default Larger

22 stycznia 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie gościliśmy p. Dorotę Kamińską, logopedę i pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie. P. Dorota Kamińska poprowadziła szkolenie nt. „Jak pomóc dziecku z wadą wymowy w przedszkolu i szkole?”, w trakcie którego, opowiedziała o najczęstszych problemach uczniów z zaburzeniami mowy oraz działaniach, jakie może podjąć nauczyciel w celu wsparcia dziecka. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z ćwiczeniami z zakresu profilaktyki zaburzeń mowy.

Po szkoleniu odbyło się spotkanie sieci współpracy i wspomagania nauczycieli bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego.