Smaller Default Larger

28 listopada 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie na temat „Jak rozmawiać z dziećmi o ich prawach?”. Spotkanie prowadziła p. Wioletta Gałązka i p. Monika Biedrzycka-Gładka. Omówione zostały zagadnienia praw człowieka oraz praw dziecka, przedstawiono także przykładowe ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach.