Smaller Default Larger
20 lutego 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli powiatu ciechanowskiego nt. "Jak rozwijać współpracę w grupie?". Spotkanie poprowadziła p. Monika Biedrzycka-Gładka.
Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z zabawami rozwijającymi u dzieci umiejętność współdziałania, które można prowadzić w małych i dużych grupach, w różnych kategoriach wiekowych (zabawy konstrukcyjne, słowne i in.). Omówiono także gry do wykorzystania w dużych zespołach klasowych.
Po szkoleniu odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego.