Smaller Default Larger
24 października 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli powiatu ciechanowskiego nt. "Doradztwo zawodowe w ofercie OHP dla szkół". Spotkanie poprowadziły p. Barbara Sadowska, specjalistka ds. rozwoju zawodowego oraz p. Anna Perkowska, doradca zawodowy - pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Podczas spotkania nauczyciele dowiedzieli się jakie jednostki wchodzą w skład Ochotniczych Hufców Pracy, czym zajmuje się Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży a także jakie zajęcia są w ofercie tej instytucji dla szkół. 
Po szkoleniu odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego poświęcone tematyce prawa autorskiego. Omówione zostały m.in. pojęcie praw pokrewnych, przesłanki legalnego korzystania z utworów przez nauczycieli, pojęcie domeny publicznej i creative commons, zagadnienie dozwolonego użytku prywatnego.
Koordynatorem sieci jest p. Monika Biedrzycka-Gładka.