Smaller Default Larger

         W ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz przygotowań do konkursu „Wydajemy Własną Książkę”, Anna Mieszkowska, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie we współpracy z Panią Ewą Włodarczyk z Biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie, zorganizowała zajęcia otwarte dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu ciechanowskiego. Na spotkaniu obecna była Pani Grażyna Brzezińska - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, Pani Barbara Kamińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie oraz zaproszeni nauczyciele.

            Spotkanie w formie zajęć edukacyjno-warsztatowych poprowadził Pan Robert Miszczuk z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im KEN w Warszawie, protoplasta konkurs. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy IV d, łącznicy biblioteczni z SP Nr 4 oraz kilku uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie – w sumie 45 osób. Pan Robert Miszczuk przywiózł ze sobą w magicznej walizce ponad 100 egzemplarzy książek „wydanych”  dotychczas w wojewódzkiej edycji konkursu.

            W pierwszej część tej nietypowej lekcji prowadzący w bardzo ciekawy sposób przedstawił całą ideę konkursu. Wspólnie z uczniami omówił budowę wybranych książek oraz zawody osób zajmujących się wydawaniem książek, czyli autora, ilustratora i wydawcy. Dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat cech charakterystycznych w budowie każdej książki. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć przywiezione książki z „Biblioteki Białych Kruków” w Warszawie. Wszystkie pozycje zaciekawiły zarówno uczniów jak i nauczycieli obecnych na spotkaniu.

            Po krótkiej przerwie Pan Robert Miszczuk zaproponował uczniom zabawę w wydawnictwo. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i przystąpili do pracy. Po kilkunastu minutach intensywnych prób literackich, każda z grup zaprezentowała swoją książkę. Wszystkie powstałe „dzieła” okazały się bardzo ciekawe i inspirujące.

            Na zakończenie zajęć Pani Dyrektor Grażyna Brzezińska serdecznie podziękowała Panu Robertowi Miszczukowi za przeprowadzenie tak ciekawych zajęć. Również na ręce Pani Dyrektor Barbary Kamińskiej zostały złożone podziękowania za pomoc i ogromną życzliwość przy organizacji spotkania. Pani Dyrektor wyraziła chęć rozwinięcia współpracy między Szkołą Podstawową Nr 4 a Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie.

            Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom za udział w spotkaniu oraz słodki upominek.

            Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem w otoczeniu oczywiście w otoczeniu Białych Kruków:)