Smaller Default Larger

W środę 19 października 2016 r. po raz drugi w tym roku szkolnym zebrała się grupa bibliotekarzy szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania były wybrane akcje promujące czytelnictwo. Nauczyciele bibliotekarze rozmawiali o akcjach, które przeprowadzali na terenie własnych szkół i poznawali nowe formy pracy