Smaller Default Larger

12 stycznia 2011 r. w sali multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji własnej platformy Moodle dla nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych. Spotkanie mające charakter warsztatów prowadziła Bożena Lewandowska - pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Jego uczestniczy zapoznali się z budową Moodle, podstawowymi funkcjami i elementami. Zgłębienie tajników platformy pozwoli uczestnikom spotkania nabyć niezbędne umiejętności by w przyszłości wziąć udział w szkoleniach prowadzonych drogą e-learningową.