Smaller Default Larger

7 października 2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się spotkanie nauczycieli powiatu ciechanowskiego związane z sieciami współpracy i samokształcenia bibliotekarzy bibliotek szkolnych. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Komor, pracownik Działu Udostępniania, koordynator sieci w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.