Smaller Default Larger

22 stycznia 2016 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”. Laureaci otrzymali pamiątkowe tabliczki, a także nagrody – tablety do dalszej, codziennej pracy z e-podręcznikami.

Konkurs został zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z bibliotekami pedagogicznymi, które uhonorowano przyznaniem symbolicznego tytułu „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”.

Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie reprezentowała Anna Mieszkowska, nauczyciel bibliotekarz, pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów. Szkoła Podstawowa w Ligowie i Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, zostały wytypowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie do etapu wojewódzkiego. Jest nam niezmiernie miło, iż zostały one wysoko ocenione przez komisję centralną i zostały laureatami w swoich kategoriach.

Do udziału zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu projektu – pomysłu na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników opracowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Konkurs realizowano w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Komisja konkursowa na etapie ogólnopolskim wyłoniła 11 laureatów oraz przyznała 2 nagrody dodatkowe.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zaprezentowali swoje pomysły na zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników.

Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor ORE dr hab. Marek Piotrowski (E-podręczniki – świat w dwóch kliknięciach); Marcin Bochenek, dyrektor Projektów Strategicznych w NASK (Młodzi ludzie w środowisku wirtualnym); dr Joanna Lizut z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (Zagrożenia cyberprzestrzeni). Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Jakości Edukacji.

Oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

Edukacja wczesnoszkolna

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ligowie

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie śląskiej

Szkoła podstawowa klasy IV-VI

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze

Gimnazjum

I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Piastowie

II miejsce – Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym

III miejsce – Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie

Szkoła ponadgimnazjalna

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki w Mysłowicach

III miejsce – Technikum nr 1 w Ostrzeszowie

Nagrody dodatkowe

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kowanówku

Gimnazjum Specjalne nr 134 w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor ORE dr hab. Marek Piotrowski podczas gali wręczenia nagród w konkursie „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biblioteki pedagogiczne uhonorowane tytułem „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laureaci konkursu „Szkoła na czasie e-podręczniki w klasie” w kategorii „Edukacja wczesnoszkolna”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laureaci konkursu „Szkoła na czasie e-podręczniki w klasie”