Smaller Default Larger

29 stycznia 2014 r. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zorganizowała w Ośrodku Wsparcia przy ul . Świętochowskiego 8 lekcję otwartą dla nauczycieli „Podaj łapę”. Zajęcia  pokazowe z podopiecznymi Ośrodka prowadziła wykwalifikowana kynoterapeutka, p. Beata Szczepkowska. Nauczyciele mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat prowadzenia zajęć terapeutycznych z  udziałem zwierząt, poznali metody prowadzenia terapii z udziałem psa. Zajęcia umożliwiły uczestnikom m.in. naukę komend gestem i słowem wykonywanych przez psy, wskazywanie i nazywanie części ciała psa, naukę opiekowania się psem, zabawy ruchowe, przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem, kształtowanie pozytywnych emocji, koncentrację uwagi, nazywanie własnych emocji.
Odpowiednio wyselekcjonowane i wyszkolone psy biorą udział w terapii chorych w szpitalach, hospicjach i placówkach opieki społecznej, ośrodkach dla narkomanów a nawet więzieniach. Wywierają znakomity wpływ na zdrowie i psychikę osób chorych. Poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem zaspokajają potrzeby dotyku, czułości, bliskości. Kynoterapia (dogoterapia) jest jedną z najbardziej naturalnych metod wspomagających rehabilitację, edukację, rewalidację. Dzięki ćwiczeniom i zabawie z psem prowadzona jest jednocześnie specjalistyczna rehabilitacja ruchowa oraz umysłowa dzieci i dorosłych dotkniętych m.in.: porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem.