Smaller Default Larger

Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie włączając się w obchody Roku Juliana Tuwima zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym wierszem Juliana Tuwima. Konkurs trwał w miesiacach marzec-kwiecień 2013 r. Jury oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz IV-VI.

Na konkurs, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, wpłynęła rekordowa ilość - 615 prac.

W dniu 6 maja 2013 roku Komisja Konkursowa w składzie : Grażyna Brzezińska (dyrektor Biblioteki Pedagogicznej), Bożena Lewandowska (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BP), Małgorzata Komor (Dział Udostępniania BP) dokonała przeglądu prac rysunkowych  nadesłanych na konkurs i przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych. Spośród nadesłanych prac jury przyznało łącznie 6 nagród oraz 21 wyróżnień w obu kategoriach wiekowych.

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III  zostali :

I miejsce - Koc Kamil  kl. II  b  SP w Regiminie     

II miejsce - Kownacka Gabriela  kl. II a SP w Gołyminie-Ośrodku   

III miejsce - Zaborowski Michał  kl. II b SP w Grudusku   

Laureatami konkursu w kategorii klas IV-VI zostali :

I miejsce - Dębowska Weronika  kl. VI b  SP w Regiminie   

II miejsce - Rudzińska Sara   kl. IV SP w Starych Pieścirogach

III miejsce - Łyszkowska Gabriela  kl. V a   SP nr 5 w Ciechanowie   

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby :

1. Błaszkiewicz Izabela     kl. I a      SP w Regiminie  

2. Mechowska Zuzanna    kl. II  b   SP w Regiminie  

3. Owczarczyk Maja        kl. I a     SP w Regiminie  

4. Długołęcki Daniel         kl. III b    SP w Gołyminie-Ośrodku   

5. Chojnowski Jakub        kl. V b     SP w Gołyminie-Ośrodku   

6. Soska Paulina               kl. VI b    SP w Gołyminie-Ośrodku  

7. Osowiecka Sandra        kl. V b    SP w Gołyminie-Ośrodku  

8. Malinowski Jakub         kl. II b    SP w Grudusku   

9. Kniżewska Magda         kl. V b    SP nr 5 w Ciechanowie  

10. Smosarski Hubert        kl. V d   SP nr 5 w Ciechanowie   

11. Sobota Aleksandra       kl. V      SP w Kołaczkowie  

12. Kamińska Dominika     kl. III a  SP w Opinogórze Górnej  

13. Kuska Izabela              kl. I        SP w Rabie Wyżnej  

14. Kurek Beata                 kl. III     SP w Rabie Wyżnej

15. Chlipała Karolina           kl. III     SP w Rabie Wyżnej

16. Graca Aleksandra         kl. III      SP  Poskwitów

17. Garlicki Przemysław     kl. VI     SOSW w Ełku

18. Grzywińska Weronika Patrycja  kl. VI  SOSW w Ełku

19. Miłoszewski Piotr          kl. IV     SP w Starych Pieścirogach

20. Tkaczyk Emilia             kl. I b     SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim

21. Buczyńska Paulina         kl. V   Zespół Szkół przy Ambasadzie w Atenach

Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie : http://www.bpciechanow.edu.pl/

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały książki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu oraz nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy, które zostały przesłane pocztą. Sponsorem nagród książkowych było wydawnictwo Akapit Press, Wydawnictwo Skrzat oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego odbyła się 10 maja 2013 roku  w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49.