Smaller Default Larger

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie ogłosiła wakacyjny konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgim­nazj­alny­ch oraz osób dorosłych – mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Zadaniem uczestników konkursu było uchwycenie na zdjęciu najciekawszych formy czytelnictwa, zaskakujących, nietypowych, zabawnych scen ukazujących czynność czytania.

 

Dnia 16.09.2013 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

 

Grażyna Brzezińska – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

Waldemar Stepnowski – artysta plastyk

Jolanta Nagiel  - Wydział Udostępniania Zbiorów

Małgorzata Komor – Wydział Udostępniania Zbiorów

 

Komisja w swoich ocenach, poza obiektywnymi kryteriami co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki prac, wzięła również pod uwagę walory artystyczne zdjęć, różnorodność spojrzenia na zadany temat oraz pomysłowość.

Na konkurs wpłynęło 46 fotografii zgłoszonych przez 20 uczestników.

 

Po zapoznaniu się z wszystkimi nadesłanymi  pracami komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce:  Joanna Rutkowska

II miejsce:  Izabela Nadratowska

III miejsce: Martyna Sobecka

 

Ponadto komisja wyróżniła prace:

 

Łukasza Dobrzynieckiego

Sylwii  Kowalskiej

Jolanty Kownackiej

 

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się dnia 24.09.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Biblioteki  Pedagogicznej w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49.