Wirtualna czytelnia

images

Ekslibris

Wspieraj Bibliotekę

 

Warto przeczytać
img_1011
img_1111
img_1118
img_1120
img_1316
k1_54046
k1_54214
k1_54594,k1_54593
k1_54726
k1_54783,54782
k1_54903
cze
06
2012

Dziecko wykorzystywane seksualnie ; pedofilia

Poprawiono: 28-08-15 Opublikowano Agnieszka K.
Drukuj Email

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Dziecko wykorzystywane seksualnie ; pedofilia

za lata  1998-2010

 

 

Hasła : Dziecko seksualnie wykorzystywane

             Pedaofilia

            Kazirodztwo

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Beisert Maria : Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008  M 34

2. Kałka Izabela : Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt – Kam, 2007   M 34

3. Maciarz Aleksandra : Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ,, Żak'',2009   M 37.018.1

4. Marzec – Holka Krystyna : Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999M 34

5. McFarlane Kee : Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka : wykorzystywanie seksualne dzieci. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2002   M 34

6. Pospiszyl Kazimierz : Przestępstwa seksualne. - Warszawa : PWN, 2006  M 34

7. Salter Anna C. : Pokonywanie traumy : jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003   M  61

8. Widera - Wysoczańska Agnieszka : Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie.- Warszawa : Difin, 2010  M 316

9. Wykorzystywanie seksualne dzieci : teoria, badania, praktyka / pod red. Moniki Sajkowskiej. -Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2004   M  34

 

 

Artykuły z książek

 

1. Czyż Elżbieta : Jak pomóc dziecku krzywdzonemu ? // W: Dziecko i jego prawa / pod red. Elżbiety Czyż. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1992. - S. 95-102  M 34

2. Dziecko – ofiara seksualnego wykorzystania // W : Lipowska -Teutsch Anna : Rodzina a przemoc. - Warszawa : Państwowa  Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995. - S. 35-40  M 35/36

3. Kaczmarczyk Dariusz M. : Wyzysk seksualny // W :Satanizm, rock, narkomania, seks / pod red. Antoniego J. Nowaka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. - Wyd. 2 zm. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. – S. 317-353  M 316

4. Ketterman Grace : Jak rozpoznać czy dziecko jest molestowane ? //  W : Kettermann Grace : Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004.  - S. 9-26  M 37.01/.08

5. Kurzępa  Jacek : Pedofilia  // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P. - Warszawa : "Żak", 2005. -S. 307-311  M 37(03) - czytelnia

6. Madanes Cloe : Skrucha i zadośćuczynienie w przypadkach przemocy seksualnej // W : Madanes Cloe : Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 63-76  M 159.9

7. Pospiszyl Irena : Wykorzystywanie seksualne // W : Pospiszyl Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : ,,Żak'', 1999. - S. 35-38  M 34

8. Soriano Andres : Wykorzystywanie seksualne // W : Andres Soriano : Przemoc wobec dzieci. - Kraków : eSPe, 2002. -S. 52-61   M 159.9

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Baranowicz Krystyna : Seksualne krzywdzenie dziecka // Edukacja. -1998, nr 2, s. 66-77

2. Galimska Olga : Diagnozowanie dzieci wykorzystywanych seksualnie // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 10, s. 64-68

3. Garstka Tomasz: Jak przeciwdziałać przemocy seksualnej // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 6, s. 83-85

4. Goetz Magdalena: Jak rozpoznć, że dziecko jest ofiarą // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 6, s. 70-73

5. Grygoruk Anna L : Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie  // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172

6. Heynemann Finka Cyntia:  Seksting i grooming // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 6, s. 74-77

7. Izdebska Agnieszka : Odzyskane wspomnienia // Niebieska Linia. -2006, nr 3, s. 19-22

8. Kałka Izabela : Mówić czy nie mówić czyli koszt sekretu wykorzystywania seksualnego // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 22-25

9. Kluczyńska Sylwia : Przemoc seksualna wobec dzieci // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 3-5

10. Kmiecik  - Baran Krystyna : Konsekwencja przemocy doświadczonej w dzieciństwie // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. -  1998, nr 4, s. 26-29

11. Krajewski Radosław : Pedofilia  - aspekty prawne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 38-41

12. Kruszko Krzysztof : Bezpieczeństwo dziecka  - molestowanie seksualne. - Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 358-364

13. Maćkowicz Jolanta : Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 34-38

14. Malec Aleksandra : Radzenie sobie z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie a samoocena ofiar // Niebieska Linia. -2006, nr 3, s. 22-25

15. Pawlak  - Jordan Beata, Szulik Małgorzata : Pozwólmy mu zapomnieć // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 11-13

16. Pospiszyl Kazimierz : Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 37-54

16. Pospiszyl Kazimierz : Zabawy niezbyt niewinne  // Charaktery.- 2005, nr 5, s. 24

17. Sajkowska Monika ; dzieci wykorzystywane seksualnie – polskie badania // Niebieska Linia.- 2002, nr 3, s. 26-30

18. Sajkowska Monika, Szymańczak Jolanta : Dzieci – ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 29-34

20. Sajkowska Monika : Wiktymizacja wychowanków domów dziecka //  Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2005, nr 10, s. 3-17

21. Skowroński Dariusz : Jak oceniać wiarygodność zeznania dziecka – ofiary przemocy seksualnej // Niebieska Linia. - 2000, nr 5, s. 15-18

22. Sobczyńska Karolina : Pedofilia // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 21-27

23. Staręga Adrianna : Wielkie wyzwanie : adopcja dziecka wykorzystanego seksualnie – porady dla rodziców // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 32-33

24. Staręga Adrianna : Komu powiedzieć ? // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 24-25

25. Staszewska Anna : Bite, wykorzystywane, niechciane : jak działa poradnia dla dzieci wykorzystywanych seksualnie w Fundacji Dzieci Niczyje ? // Niebieska Linia.- 2002, nr 3, s. 21-24

26. Strzelecka Joanna : Empatia i kompetencje społeczne sprawcy a wykorzystanie seksualne dzieci // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 5-7

27. Tatarowicz Jan : O nieletnich zranionych przez ,,zły'' dotyk // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 44-46

28. Trocha Olga: Ochrona prawna ofiar wykorzystywania // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 6, s. 78-82

29. Tucholska Stanisława : Zjawisko seksualnego krzywdzenia dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1999, nr 10, s. 20-23

30. Widera – Wysoczańska Agnieszka : Okrutny mistrz manipulacji // Świat Problemów.- 2000, nr 1, s. 26-31

31. Ziółkowska Katarzyna : Wymowa sygnałów molestowania // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 10, s. 60-63