Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

Romantyzm

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bełza Igor: Portrety romantyków. -Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1974.
 2. Czachowski Kazimierz: Między romantyzmem a realizmem. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
 3. Janion Maria: Gorączka romantyczna. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 4. Janion Maria: Romantyzm, rewolucja, marksizm : colloquia gdańskie . -Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1972.
 5. Janion Maria: Romantyzm i historia. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 6. Kamiński Leszek: Romantyzm a ideologia : główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej. -Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1980.
 7. Kępiński Zdzisław: Mickiewicz hermetyczny. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 8. Kopczyńska Zdzisława: Język a poezja : Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1976.
 9. Kowalczykowa Alina: Romantyzm : nowe spojrzenie. -Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR, 2008.
 10. Krasuski Jerzy: Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich. -Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1980.
 11. Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. 1 /  pod red. Andrzeja Borowskiego, Janusza S. Gruchały.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997.
 12. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. 1 / zesp. red. Maria Janion, Bogdan Zakrzewski, Maria Dernałowicz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.
 13. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. 2 / zesp. red. Maria Janion, Bogdan Zakrzewski, Maria Dernałowicz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. -Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 14. Maciejewski Marian: Poetyka, gatunek - obraz : w kręgu poezji romantycznej. -Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1977.
 15. Miłość romantyczna / [wybór i posł.] Marta Piwińska.- Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1984.
 16. Napierała Anita: Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej : wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2008.
 17. Pieróg Stanisław: Maurycy Mochnacki : studium romantycznej świadomości. -Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982.
 18. Problemy polskiego romantyzmu : praca zbiorowa / pod red. Marii Żmigrodzkiej.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
 19. Pyczek Wacław: Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków : Mickiewicz - Słowacki – Krasiński. -Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Polskiej, 2008.
 20. Ratajczak Józef: Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger. -Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1989.
 21. Romantycy i rewolucja : studia / pod red. Aliny Kowalczykowej.- Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1980.
 22. Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
 23. Cz. 1 / [red. Anna Skoczek ; Józef Bachórz et al.]. -  Bochnia [etc.] : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza ; Kraków" : Wydawnictwo SMS.
 24. Cz. 2 / [red. Anna Skoczek ; Józef Bachórz et al.]. - Bochnia [etc.] : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza ; Kraków" : Wydawnictwo SMS.
 25. Romantyzm / Alicja Badowska, Tomasz Przedpełski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 26. Romantyzm / [aut. tekstów Norbert Honsza et al. ; red. Tadeusz Skoczek]. -Gdów : "SMS" ; Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, [2006].
 27. Ujejski Józef: Romantycy. -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.
 28. Weiss Tomasz: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 29. Witkowska Alina: Literatura romantyzmu. -Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.
 30. Witkowska Alina, Przybylski Ryszard: Romantyzm.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997.
 31. Witkowska Alina: Wielcy romantycy polscy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980.

 

Artykuły z  czasopism

 1. Bilińska Magdalena: Romantyzm w "Omyłce" Bolesława Prusa // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 465-470.
 2. Konarzewska Anna: Wsparcie dla maturzystów : podwórka z romantyzmu // Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 26-27.
 3. Nawrocki Rafał: Ja, świat i (moja?) fantazja: psychologiczna niesamowitość prozy romantycznej // Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 3, s. 11-25.
 4. Nawrocki Rafał: Phersu, persona, personalizm. Maski kobiety w polskiej prozie niesamowitej preromantyzmu i romantyzmu // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 2, s. 29-45.
 5. Nawrocki Rafał: Jak go malują? Diabeł w twórczości polskich preromantyków i romantyków // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 2, s. 7-22.
 6. Olszewska Ewa: Romantyzm - wycieczka przez epokę : scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 8-9.
 7. Pakuła-Różańska Anna: Sacrum w literaturze romantycznej // - 2000, nr 8,s. 486-491.
 8. Trybuś Krzysztof: Romantyczna Europa - rodzinna i obca // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 6-10.
 9. Wrembel Maciej: Poezja i muzyka okresu romantyzmu - zarys relacji na podstawie wybranych fragmentów twórczości Adama Mickiewicza // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2019/2020, nr 2,s. 54-82.
 10. Zielińska Agata, Jędrych Anna: Romantyczna biografia Adama Mickiewicza : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem Internetu // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 16-19.