Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Zespół Aspergera 

 

Hasła: Zespół Aspergera

            Dziecko z zespołem Aspergera

            Chorzy z zespołem Aspergera

           

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Attwood Tony: Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia złości dla osób z zespołem Aspergera. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019
 2. Attwood Tony: Zespół Aspergera : kompletny przewodnik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
 3. Bogdashina Olga: Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne - inne światy percepcyjne. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.
 4. Borkowska Agnieszka, Grotowska Beata: Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015
 5. Borkowska Agnieszka: Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.
 6. Charbicka Magdalena: Dziecko z zespołem Aspergera. - Warszawa : Difin, 2015.
 7. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu / redakcja Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff ; tłumaczenie Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
 8. Fast Yvona: Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia : relacje i strategie.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2008.  
 9. Grand Claire: Autyzm i zespół Aspergera.- Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012
 10. Grandin Temple: Ja widzę to tak : osobiste spojrzenie na autyzm i zespół Aspergera. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
 11. Hénault Isabelle: Zespół Aspergera a seksualność : od dojrzewania poprzez dorosłość.- Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2015
 12. Jackson Luke: Seks, prochy i zespół Aspergera : przewodnik po dorosłości dla osób z zespołem Aspergera. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018.
 13. Jackson Luke: Świry, dziwadła i zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dorastania. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005.
 14. Kim Cynthia A. : Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani : przewodnik po życiu z zespołem Aspergera. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 15. Komender Jadwiga, Jagielska Gabriela: Autyzm i zespoł Aspergera. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.  
 16. Korendo Marta: Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera. - Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2013.
 17. Kozdroń Agnieszka: Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc.- Warszawa : Difin, 2015.
 18. Maciarz Aleksandra, Drała Dorota: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020.
 19. Notbohm Ellen: 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
 20. Preissmann Christine: Asperger : życie w dwóch światach. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
 21. Preissmann Christine: Zespół Aspergera.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
 22. Robison John Elder: Jestem inny : moje wskazówki dla aspich, ich rodzin i terapeutów. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 23. Sheffer Edith: Dzieci Aspergera : medycyna na usługach III Rzeszy.- [Poznań] : Wydawnictwo Poznańskie, [copyright 2019]  
 24. Silberman Steve: Neuroplemiona : dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżnorodności.- Białystok : Wydawnictwo Vivante - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017.
 25. Simone Rudy: Aspergirls : siła kobiet z zespołem Aspergera. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.  
 26. Szatmari Peter: Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków : "Znak", 2007
 1. Święcicka Joanna: Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016  
 2. Waclaw Wanda, Aldenrud Ulla, Ilstedt Stefan: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. - Katowice : Śląsk, 2000.  
 3. Winter Matt: Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 4. Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / redakcja naukowa Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.  
 5. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : Fraszka Edukacyjna, 2006.

 

Artykuły z książek

 1. Attwood Tony: Zespół Aspergera i jego leczenie // W: Kutscher Martin L.: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia.- Warszawa : Liber, 2007.- S. 127-152.
 2. Pisula Ewa: Dziecko z zespołem Aspergera // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. –S. 375-387.
 3. Piszczek Maria: Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.- S. 163-182.
 4. Słupek Kazimierz: Uczeń z zespołem Aspergera // W: Słupek Kazimierz: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań.- Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.- S. 94-99.

 

Artykuły z czasopism

 1. Alenowicz Magdalena: Uczeń z zespołem Aspergera // Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 22-27.
 2. Błaszczyk-Kowalska Sylwia, Gacka Ewa: Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 3-13.
 3. Błaszczyk-Kowalska Sylwia: Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 42-45.
 4. Błaszczyk-Kowalska Sylwia, Gacka Ewa: Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 10, s. 3-13.
 5. Ciećwierz Tomasz: Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera // Remedium. - 2013, nr 11, s. 20-21.
 6. Dziewczynka z chłopięcym umysłem / oprac. Agnieszka Czapczyńska // Remedium 2009, nr 2, s. 30-31.
 7. Gelleta-Mac Izabela: Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16 – 20.
 8. Hyjek Izabela i in.: Ocena umiejętności z zakresu motoryki małej w grupie dzieci z zespołem Aspergera w wieku 5- 7 lat // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 3, s. 210-221.
 9. Jonakowska Ewa: W strachu przed światem - o uczniu z zespołem Aspergera // Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 36-39.
 10. Kic Anna, Popielska Dominika: Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera // Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7.
 11. Kosior Edyta: Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna 2009, nr 3, s. 204-217
 12. Kowalczyk Małgorzata: Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 37-46.
 13. Łoskot Małgorzata: Uczeń ze ,,szczyptą autyzmu'' // Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 2-5.
 14. Łucjanek Agnieszka: Uczeń z zespołem Aspergera w klasie // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 50-53.
 15. Łucjanek Agnieszka: Uczeń z zespołem Aspergera w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 56-58.
 16. Mysior Radosław: Zespół Aspergera - zaburzenia, diagnoza, terapia // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 54-57.
 17. Pęczak Katarzyna: Spektrum autyzmu - czy nas to dotyczy? // Remedium.- 2019, nr 5, s. 17-19.
 18. Pęczak Katarzyna: Wspieranie dziecka z Zespołem Aspergera // Remedium. - 2019, nr 11, s. 5-7.
 19. Rynkiewicz Agnieszka: Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący Autyzm : Inny mózg. Inny umysł // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-25.
 20. Rynkiewicz Agnieszka: Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera - sukces czy porażka w szkole lub w pracy // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 18-23.
 21. Rynkiewicz Agnieszka: Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56.
 22. Święcicka Joanna: Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97.

 

 

Opracowała:

Agnieszka Kołodziejska