Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

Terroryzm

HASŁO: Terroryzm

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Aleksandrowicz Tomasz: Terroryzm międzynarodowy. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 M 32
 2. Ambroziewicz Jarzy: Aniołowie śmierci. - Warszawa : Książka i Wiedza", 1988 M 32
 3. Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa polityczna i prawna. - Warszawa : Difin, 2013   M 32
 4. Grotowicz Viktor: Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 M 32
 5. Guła Przemysław: Medyczne skutki terroryzmu. -Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017 M 61
 6. Hall Benjamin: ISIS : Państwo Islamskie. -Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2015 M 32
 7. Hołyst Brunon: Terroryzm. T 1.- Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009 M 32
 8. Hołyst Brunon: Terroryzm. T 2.- Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009 M 32
 9. Horgan John: Psychologia terroryzmu.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 M 159.9
 10. Ideologia i polityka współczesnego lewactwa / pod red. Janusza Janickiego i Jerzego Muszyńskiego. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1976 M 32
 11. Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Tomasza Domańskiego.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 M 32
 12. Paglen Trevor, Thompson A.C. : Tajne loty CIA : kulisy wojny z terroryzmem. - Warszawa : Muza, 2007   M 32
 13. Pisano Isabel: Ja, terrorysta! : rozmowy ze współczesnym katem. - Warszawa : Wydawnictwo "Wołoszański", cop. 2005   M 32
 14. Sterling Claire: Sieć terroru: prawda o międzynarodowym terroryzmie. - Warszawa : "Głos", 1990 M 32
 15. Szlachter Damian: Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : nowy impuls. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007   M Unia Europejska
 16. Szmidt Longin Tadeusz: Terroryzm a państwo : studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1979 M 32
 17. Terroryzm polityczny / pod red. Jerzego Muszyńskiego. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981 M 32
 18. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. - Ruda Śląska ; Tychy : "Maternus Media", cop. 2004   M Patologie
 19. Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych / Aneta Nowakowska-Krystman, Waldemar Zubrzycki, Piotr Daniluk, Ewa Mazur-Cieślik. -Warszawa : Difin, 2015   M 32
 20. Townshend Charles: Terroryzm.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 M 32
 21. Żuber Marian: Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej.- Warszawa : Difin, 2015 M 62

 

Artykuły z książek

 

 1. Bajerowski Tomasz, Kowalczyk Anna: Prognozowanie (typowanie) lokalizacji zdarzeń z wykorzystaniem zasad ekonomii menadżerskiej // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2011. –S. 161-166   M 32
 2. Czubiński Antoni: Woja z terroryzmem w świecie // W: Czubiński Antoni: Historia powszechna XX wieku.- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. –S. 751-754 M 94 – P
 3. Czy terroryzm jest "bezsensownym aktem przemocy, którego dopuszczają się obłąkani fanatycy"? // W: Zimbardo P.: Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko. - S. 109-113 M 159.9
 4. Hołyst Brunon: Akty terrorystyczne // W: Hołyst Brunon: Kryminalistyka.- Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. –S. 89-103   M 34
 5. Hołyst Brunon: Czynniki determinujące terroryzm // W: Hołyst Brunon: Zagrożenia ładu społecznego. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. –S. 340-345 M 35/36
 6. Hołyst Brunon: Terroryzm we współczesnym świecie // W: Hołyst Brunon: Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. –S. 271-291 M 35/36
 7. Piasecka Paulina: Zwalczanie terroryzmu wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej // W: : Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2011. –S. 361-371 M 32
 8. Szczuciński Grzegorz: Finansowanie terroryzmu i jego zwalczanie w Polsce – wybrane aspekty // W: W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2011. –S. 273-291 M 32
 9. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa // W: Nowak Eugeniusz: Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. -Warszawa : Difin, 2011. –S. 137-146   M 35/36

 

Artykuły z czasopism

 1. Golec Agnieszka: Nieustępliwa elastyczność // Charaktery.- 2005, nr 2, s. 38-39
 2. Kozłowski Paweł: Terroryzm czasu globalizacji // Nowa Szkoła.- 2001, nr 10, s. 42-43
 3. Szymborski Krzysztof: Terrorysta po Harvardzie // Charaktery.- 2009, nr 5, s. 54-56  
 4. Wosińska Wilhelmina: Zabiję i pójdę do nieba // Charaktery.- 2005, nr 5, s 44-46
 5. Zawadzka Małgorzata: Terroryzm: scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 5, s. 10