Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

Jąkanie

 

Hasło; Jąkanie

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Balejko Antoni: Porozmawiajmy o jąkaniu się : odpowiedzi na listy.- Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1999    M Logopedia
 2. Byrne  Renée:  Pomówmy o zacinaniu. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989     M Logopedia
 3. Chęciek  Mieczysław: Jąkanie : diagnoza - terapia - program . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007     M Logopedia
 4. Chęciek Mieczysław i in.: Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014     M Logopedia
 5. Chęciek Mieczysław i  in. : Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014     M Logopedia
 6. Dell Carl W.: Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008    M Logopedia
 7. Góral-Półrola Jolanta: Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016    M Logopedia
 8. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbieta M.Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005    M Logopedia
 9. Kałużyński  Jerzy: Jąkanie a trema. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971    M   Logopedia
 10. Kamińska Dorota: Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007    M Logopedia
 11. Kelman Elaine: Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym : podejście interakcyjne rodzic-dziecko : Palin PCI. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013    M Logopedia
 12. Lichota Edyta Joanna: Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008    M Logopedia
 13. Lubina  Monika: Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016    M Logopedia
 14. Szerszeńska  Anna: Jąkanie to nie wyrok : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015    M Logopedia
 15. Tarkowski Zbigniew: Jąkanie. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001  M Logopedia
 16. Tarkowski Zbigniew: Jąkanie wczesnodziecięce. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992     M Logopedia

 

Artykuły z książek

 1. Lechta Viktor: Jąkanie // W: Gunia  Grażyna:  Wprowadzenie do logopedii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. –S.  151-170   M Logopedia
 2. Sobocińska Róża: Dobór metody w terapii osób  jąkających się // W: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray . - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012.- S. 214-227 M   Logopedia
 3. Styczek Irena: Jąkanie // W : Styczek Irena: Logopedia. -Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1980.- S. 314-338 M Logopedia
 4. Szamburski Krzysztof: Mechanizm Valsalvy - utrwalanie się jąkania i przeciwdziałanie temu // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.- S. 76-80   M Logopedia
 5. Tarkowski Zbigniew: Jąkanie. Giełkot // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003.- S. 176-190 M Logopedia
 6. Tarkowski Zbigniew: Terapia jąkających się // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003. –S. 430-438    M Logopedia
 7. Weiss Barbara: Jąkanie // W: Zaburzenia mowy u dzieci / pod red. Jadwigi Szumskiej ; Polska Akademia Nauk, Zespół Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982.-S. 69-73 M Logopedia
 8. Węsierska Katarzyna:  Wczesna interwencja w przypadku objawów jąkania u małych dzieci // W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyczne / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. – S. 217-228 M Logopedia

 

Artykuły z czasopism

 1. Błachnio Agata: Dziecko jąkające się w klasie // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, .s 136-141
 2. Chęciek Mieczysław: Cała prawda o jąkaniu // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 127-140
 3. Grzywniak Celestyna: Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 539-542
 4. Kostecka Wanda: Gdy dziecko się jąka... // Język Polski w Szkole 4-6. - 2004/2005, nr 3, s. 104-108
 5. Kulczycka-Wiśniewska Anna: Czy jąkanie to choroba? // Remedium. - 2014, nr 9, s. 10-11
 6. Morawiecka Ewa: Emocje, które przeszkadzają mówić - cele i strategie pracy w terapii jąkania // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 21-28
 7. Najdenowa Wiktoria: Nieszczęsny los jąkały// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 59-63
 8. Okrasińska Agnieszka: Męka mówienia // Psychologia w  Szkole.- 2013, nr 4,s . 90-94
 9. Oszwa Urszula: Jąkanie // Remedium.- 2003, nr 5, s. 10-11
 10. Solecka-Głodek Justyna: Dziecko jąkające się w szkole // Remedium. - 2004, nr 10, s. 10-11
 11. Tomczyk Joanna: Profilaktyka i terapia jąkania // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 9-14