Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

 w  Ciechanowie

 

Uzależnienia – Nikotynizm

 

Hasła: Palenie tytoniu

           Dym tytoniowy

           Nikotynizm dzieci i młodzieży

           Nałóg

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Cekiera Czesław: Tytoń.- Lublin : "Gaudium" : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005 M Patologie

2.      Markiewicz Kazimierz: Papierosy a zdrowie. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980   M 61

3.      Palenie tytoniu / oprac. Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska ; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : ["Drukpol"], 2000  M Patologie

 

Artykuły z książek

1.      Augustynek Andrzej: Nikotynizm // W: Augustynek Andrzej:  Jak walczyć z uzależnieniami?. - Warszawa : Difin, 2011. –S. 59-62   Patologie

2.      Cekiera Czesław: Psychologiczno – kliniczne i etyczno –moralne aspekty uzależnienia od tytoniu // W: Pierzchała Kazimierz, Cekiera Czesław: Człowiek a patologie społeczne. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. –S. 346-382  M 316

3.      Cungi Charly: Nikotyna // W:Cingi Charly: Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. –S. 014-212  M Patologie

4.      Starek Andrzej: Nikotynizm – skutki zdrowotne // W: Czym się dzisiaj trujemy? / [przedm. Jan Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- S. 9-34  M 61

 

Artykuły z czasopism

1.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 3, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

2.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 4, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

3.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 5, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

4.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 6, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

5.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 7-8, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 32-35

6.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 9, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

7.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 10, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

8.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 11, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

9.      ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 12, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17

10.  Bożko – Lewczuk Halina: O szkodliwości palenia papierosów // Biologia w Szkole. -  2001, nr 3, s. 168-170

11.  Budzińska Monika: Rachunek sumienia dla matek palących // Lider.- 2010, nr 7/8, s. 29-30

12.  Frankiewicz-Duda Zofia: Palenie jest ,,uleczalne’’ // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 32-34

13.  Gryniuk Urszula: Wpływ palenia papierosów na zdrowie // Biologia w Szkole.- 2003, nr 2, s. 101-104

14.  Jakubczyk Kamila: Papieros? Nie, Dziękuję! Nikotynizm w życiu nastolatka // Biblioteka w Szkole.- 2016, nr 3, s. 28-29

15.  Krzelowska Magdalena: Przyczyny palenia papierosów przez młodzież szkoły ponadgimnazjalnej – raport badań // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2015, nr 5, s. 20-31

16.  Maliszewski Norbert: Koń trojański na palaczy // Charaktery.- 2005, nr 8, s. 27-28

17.  Marcinkowski Jerzy T. i in.: Odpowiedzialni rodzice // Wychowawca.- 2009, nr 10, s. 20-21

18.  Moszczyński Paulin: Choroby tytoniowozależne // Lider.- 2003, nr 1, s. 3-7

19.  Nowakowski Andrzej: Nikotynizm // Lider.- 2005, nr 3, s. 9-10

20.  Rzepska Ewa: Akcja antynikotynowa - ,,Nie pal, nie pal papierosów…’’ // Wszystko dla Szkoły.- 2006, nr 2, s. 18-19

21.  Skwarko Małgorzata: Nie pal przy mnie!(scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 6, s. 5-7

22.  Wilczyńska Bronisława: Profilaktyka antynikotynowa // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 3, s. 164-165

23.  Życińska Jolanta: Cień wielkiego nałogu // Charaktery.- 2006, nr 9, s. 66-68

 

Materiały audiowizualne

 

1.      Palenie [Film] - Sosnowiec : PROJEKT-KOM, [2009].  F 1003