Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno  - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Zooterapia (animaloterapia)

za lata 2003-2012

 

 

Hasła : Dogoterapia

            Hipoterapia

           Animaloterapia

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

1. Czy zwierzęta potrafią leczyć? : terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych / [red. prowadzący Nina Bekasiewicz]. - Warszawa : Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel, 2008.   M 61

2. Franczyk  Anna  : Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals ,,Cztary łapy’’. – Kraków : Oficyna Wydawnicza  ,, Impuls’’, 2007  M 61

3. Kulisiewicz  Beata :  Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu nauki czytania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009  M 376

4. Kulisiewicz Beata : Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.  M 376

5. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2003   M 376

 

 

Artykuły z książek

 

 

1.  Gąsiorowska Barbara : Hipoterapia dla osób z zespołem Downa // W : Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek .- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. – S. -  321-337  M 376

2. Kurzeja Anna : Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osób niepełnosprawnych // W : Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa  / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego . - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. – S. 181-188  M 376

3. Otto Justyna : Dogoterapia w terapii autyzmu // W : Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.  – S. 181 – 194  M 376

4. Przewłoka Karolina : Wykorzystanie hipoterapii w terapii dzieci z autyzmem // W :  Wybrane formy terapii i rehabilitacjii osób z autyzmem / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls''. -S. 195-205   M 376

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bartkiewicz Wioletta : Lessie – lecz! // Charaktery. – 2009, nr 3, s. 92-95

2. Chojnacja Kaja: Dogoterapia // Remedium.- 2015, nr 4, s. 24-25

3. Cypress Agnieszka: Dogoterapia jako metoda wspierająca terapię dziecka z głęgoką niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna.- 2015, nr 3, s. 219-222

4.  Czownicka Ewa, Mokrzyszczak Monika : Pomoce wspierające rozwój poznawczy dzieci upośledzonych umysłowo, stosowanie podczas zajęć hipoterapii // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 5, s. 298-302

5. Florkiewicz Anna : Koń  - zwierzę  o cudownych właściwościach // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 5, s. 68-70

6. Gąsiorowska Barbara : O hipoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 1, s. 49-52

7. Gąsiorowska Barbara , Celińska Renata : Hipoterapia jako jedna z form zajęć rozwijających psychoruchowo dzieci umysłowo upośledzone // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 2, s. 105-110

8. Machoś – Nikodem Marzena : Nauka z pomocą psa  // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 50-53

9. Maciejewski Gabriel : Chore dzieci mówią ,,hau’’  // Charaktery. -2006, nr 10, s. 68-70

10. Nawarecka Magdalena : Dogoterapia - teraia z udziałem psa  // Remedium.- 2011, nr 3, s. 24-25

11. Sowa Katarzyna : Zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt  // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 5, s. 10-11

12. Stefaniak Monika, Śleboda Renata : Na koniu do sprawności  - zdrowotne walory hipoterapii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne- 2008, nr 7, s. 13-16

13.Szabert  Aleksandra : Koń – jako terapeuta i przyjaciel //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2012, nr 11, s. 26-31

14. Vogt -Kostecka Maja: Rola zwierząt w socjoterapii //  Remedium.- 2017, nr 3, s. 8-10

 

15. Zając Izabela i 2 in.  : Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, - 2002, nr 11, s. 8-10

16. Zajkowska Agnieszka : Dogoterapia  - atrakcyjne zajęcia // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 6, s. 12-17

17. Zajkowska Agnieszka : Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia . Cz. 2 // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr  7, s. 43-46