Smaller Default Larger

 Wydział Informacyjno -Bibliograficzny

 Biblioteka Pedagogiczna

 w  Ciechanowie

 

SEKTY

 

Hasła: Sekty i ruchy religijne

 

Wydawnictwa zwarte

1.. Bożejewicz wiesłąw: Sekty – zagrożenia etyczno – moralne // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. –S. 41-82 M Patologie

2. Ferdek Bogdan: Sekty i nowe ruchy religijne. Wrocław : Atla 2, 1998  M Patologie

3. Grzywa Jacek: Struktura grupy wyznaniowej oraz relacje interpersonalne w ruchach protestu religijnego na przykładzie Związku Wyznaniowego Świadków Jechowy w Polsce  // W : Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Ślaski , 2009.- S. 87-102  M 316

4. Luca Nathalie: Sekty. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2005  M Patologie

5. Mather George A., Nichols Larry A.: Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu. Warszawa : Vocatio, 2006    CZ 2

6. Mudrak Elżbieta : Fenomen sekt : diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko- mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji. Kraków : Impuls, 2007  M Patologie

7. Paleczny Tadeusz: Sekty: w poszukiwaniu utraconego raju. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „ Uniwersitas”, 1998  M Patologie

8. Prokop John: Uwaga rodzice! - sekty. Warszawa : Wydawnictwo Interspar : MA-GRO, 1999 M Patologie

9. Ruman Natalia: Rozpowszechnianie się sekt refleksje filozoficzno – teologiczne // W : Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Ślaski , 2009.- S 103-111  M Patologie

10. Sikorski Dariusz, Bukalski Sławomir: Sekty : destrukcyjne grupy kulturowe. Lublin: Gaudium, 2004 M Patologie

11.Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. Ruda Śląska, Tychy : Maternus Media, 2004 M Patologie

12. Voegelin Eric : Lud Boży. - Kraków : Znak, 1994  M 2

13.Wołpiuk Andrzej : Przyczyny i motywy przynależności do sekt i nowych ruchów religijnych // W: Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Ślaski , 2009. –S. 69-85  M Patologie

14. Zwoliński Andrzej : Sekty w internecie. Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2009  M Patologie

     

Artykuły z czasopism

1. Bąk- Buczak  Ewa : Sekta – zagrożenie dla młodych // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 67-72

2. Bąk- Buczak Ewa : Sekta – zagrożenie dla młodych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 47-52

3. Bilska Ewa : Poczytajmy o sektach // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 45-49

4. Bujak Krzysztof : Sekty w szkole? // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 73-76

5. Chmielewska Jadwiga : Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku : rozpoznanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-17

6. Doktór Tadeusz : Nowe ruchy religijne w Polsce // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 7-13

7. Franc Tomasz : Sekty – zagrożenie nie tylko dla młodzieży // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 44-49

8. Gara Jarosław : Sekta – jej istota, przejawy i metody działania // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 39-41

9. Jakubowski Bartosz : Niebezpieczne wpływy sekt na funkcjonowanie rodziny // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 42-45

10. Kapis Michał : Jak obronić młodzież przed sektami? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 62-66

11. Kozak Ewa : W sieci sekt // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 39-41

12. Kunowska Kinga : Powrót do przeszłości // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 25-27

13. Majewska Anna : Zagrożenia współczesnej młodzieży // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 35-40

14. Rojek Barbara : W pułapce sekty // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 83-89

15. Rubaj Marta : Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 47-52 

16. Szczepaniak Anna : Sekty w oczach młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 48-52

17. Witkowski Tomasz : Pranie mózgu // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 28-38

18. Wnęk Joanna : Co nauczyciele wiedzą o sektach? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 34-38

19. Wnęk Joanna : Socjotechniki i psychomanipulacje sekt // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 66-70

20. Wójcik Magda : O sektach raz jeszcze // Remedium. - 2007, nr 9, s. 20